Śpiewaj Hosanna

Śpiewaj Hosanna - tekst:

1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Radość tchnij, proszę w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

Refren: Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Pokój tchnij proszę w serce me,
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię. Ref…

3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij, proszę w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię. Ref…

4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Wiarę tchnij, proszę w serce me.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
Bym modlitwą także chwalił Cię. Ref…

Cytaty pasujące do Śpiewaj Hosanna:

Przyjaciele są jak struny cytry, które jeżeli są wszystkie ze sobą zestrojone, wydają przy uderzeniu przepiękną muzykę.
św. Jan Chryzostom
Młodzi, wy, którzy pracujecie, aby żyć po chrześcijańsku, nie mówcie: Chcę się zbawić, ale: Chcę zbawić świat.
G. Negri
Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach, módlmy się z ufnością do Boga, a On da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla domu Jego.
Ks. Bosko

Podobne do Śpiewaj Hosanna: