Głoś imię Pana

Głoś imię Pana - tekst:

1. Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.
Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: „Któż jest, jak Bóg!”
by krańce ziemi słyszały.
2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje.
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń;
On cię od zła zachowuje.
3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje.
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije!
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn
teraz i na wieki. Amen.

Cytaty pasujące do Głoś imię Pana:

Pochlebcy przypominają przyjaciół tak, jak wilki przypominają psy.
G. Chapman

To, co najbardziej liczy się w życiu, to wprowadzenie chociaż odrobiny szczęścia do życia innych.
Powel

Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na kroplę miodu niż na baryłkę octu.
Sw. Franciszek Salezy

Podobne do Głoś imię Pana: