Psalm 45 Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego

Psalm 45 Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego - tekst:

Z mego serca tryska piękne słowo:
utwór mój głoszę dla króla;
mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
wdzięk rozlał się na twoich wargach:
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, ubóstwa
i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny.
Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie,
trafiają w serce wrogów króla.
Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;
z pałaców z kości słoniowej radują cię lutnie.
Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twojej piękności:
on jest twym panem; oddaj mu pokłon.
I córa Tyru [nadchodzi] z darami;
możni narodów szukają twych względów.
Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;
złotogłów jej odzieniem.
W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
za nią dziewice, jej druhny
wprowadzają do ciebie.
Przywodzą je z radością i uniesieniem:
przyprowadzają do pałacu króla.
Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców;
ustanów ich książętami po całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.

Cytaty pasujące do Psalm 45 Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego:

Kiedy słyszysz oklaski uznania, spraw, aby w twoich uszach zabrzmiały również śmiechy, które wzbudziły twoje niepowodzenia.
J. Escrivśi

Czy wiesz, co to jest cnota? Cnota jest miłością. Kochaj Boga, kochaj swoich rodziców, kochaj swoich braci, kochaj ubogich, kochaj swój kraj, kochaj i tych, którzy wyrządzają ci krzywdę: a staniesz się cnotliwy i Bóg ci będzie błogosławić.
L. Settembrini

Jedyne przyzwyczajenie, jakie należy wpoić dziecku, to by nie nabierało żadnych przyzwyczajeń.
J. Rousseau

Podobne do Psalm 45 Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego: