Święty Albercie

Święty Albercie - tekst:

1. Święty Albercie, biednych patronie,
orędowniku ubogich,
w twym sercu ogień miłości płonie,
kto w biedzie, ten ci jest drogi.
2. Burzliwe życia twego koleje
były znaczone krzyżami,
składamy w tobie nasze nadzieje,
wstaw się u Boga za nami!
3. Święty Albercie, cichy, pokorny,
a jednak wielki przed Panem,
tyś jest dobroci przykład wyborny,
balsam na serca znękane.
4. Świat obojętny na biednych losy
nie zauważał biedoty,
lecz tyś usłyszał ubogich głosy
i koił ludzkie tęsknoty.
5. Święty Albercie ucz nas gorliwie
o dusz zbawienie zabiegać,
a miłosierdzie świadcząc cierpliwie,
w bliźnich Chrystusa dostrzegać.
6. Niech nasze serce tak dobre będzie
jak dla głodnego kęs chleba,
a miłosierdzia twego orędzie
niech dotrze tam, gdzie potrzeba!
7. Uproś nam, bracie, w wierze wytrwanie,
bądź przy nas w ostatniej chwili,
kiedy nam Chrystus zada pytanie:
cośmy Mu w bliźnich czynili.

Cytaty pasujące do Święty Albercie:

To, czego nauczyłeś się w młodości, nigdy nie zapomnisz.
Przysłowie

Poczucie humoru i wiedza to dwie wielkie nadzieje naszej kultury.
K. Lorenz

Wszyscy gorąco pragną mieć po swojej stronie prawdę. Niewielu jednak pragnie być po stronie prawdy.
A. Whately

Podobne do Święty Albercie: