Hołd Tobie, sława i cześć

Hołd Tobie, sława i cześć - tekst:

Refren: Hołd Tobie, sława i cześć,
o Chryste, Królu i Zbawco! Któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: „Hosanna!”.
1. Przejęty świętą radością
niech wierny lud się weseli,
bo Jezus dał nam zbawienie
i władcę śmierci zwyciężył. Ref…
2. Już wielka rzesza się zbliża
z zielenią palm i oliwek,
wołając głośno „Hosanna
Synowi Dawidowemu!”. Ref…
3. I my naprzeciw biegnijmy
Królowi nieba i ziemi;
gałązki niosąc palmowe
śpiewajmy hymny pochwalne. Ref…
4. Niech Pan darami swej łaski
ze złej nas drogi zawróci,
a my z wdzięcznością oddajmy
podziękę Jemu należną. Ref…
5. Niech będzie chwała na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
niech Boga w Trójcy jednego
wysławia rzesza zbawionych. Ref…

Cytaty pasujące do Hołd Tobie, sława i cześć:

Młody człowiek powinien być radosny i wesoły... Radość sprawia, że dusza komunikuje się bezpośrednio z refleksem Boga.
Jan XXIII

Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny i stać się pokarmem, wewnętrzną przyczyną energii i życia.
Paweł VI

Nasza miłość będzie miarą chwały, którą otrzymamy w niebie.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Hołd Tobie, sława i cześć: