Boże miłości

Boże miłości - tekst:

1. Boże miłości, cierpliwy Ojcze,
niech nasze pieśni jak woń kadzideł
uniosą radość, hołd, cześć ku niebu,
dziękczynne gloria za Polski syna.
Refren: Słowiański mężu, kapłaństwa perło,
wielki papieżu, świadku nadziei,
modlitwą otocz troski tej ziemi,
wstaw się za nami, nasz Janie Pawle.
2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie,
z serca promienie ślesz miłosierdzia.
Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki,
ku nowym czasom jak pielgrzym biały. Ref…
3. Duch Pocieszyciel niech nas odnowi,
niech pali słowem Dobrej Nowiny.
Odnowi Kościół, odnowi ziemię,
nauczy kochać przykładem Ojca. Ref…
4. Matko Najświętsza, Matko narodu,
raduj się z nami świętym papieżem,
który zawierzył Tobie swe życie.
Z Nim zaśpiewajmy: Cały Twój, cały. Ref…
5. Prastary Kraków z całą ojczyzną,
Rzym męczenników i ludzkość cała
niech wielbi Boga, niech cieszy serca,
napełnia dusze dobrocią Ojca. Ref…

Cytaty pasujące do Boże miłości:

Śmierć grzesznika jest bolesna z powodu utraty dóbr doczesnych; bardziej bolesne jest oddzielenie duszy od ciała; najboleśniejsza jest utrata duszy i ciała w piekle, gdzie będzie cierpieć w ogniu i wyrzutach sumienia.
Św. Albert

Nie wystarczy wypełniać dobre dzieła, trzeba wypełniać je dobrze, na podobieństwo Jezusa Chrystusa, o którym napisano: ŤPrzeszedł przez życie dobrze czyniącť.
Św. Wincenty

O bliźnim trzeba mówić dobrze, albo milczeć.
Ks. Bosko

Podobne do Boże miłości: