Mateuszu Apostole

Mateuszu Apostole - tekst:

1. Mateuszu Apostole,
Bóg ozdobił ciebie chwałą,
znakiem swojej łaskawości,
która niesie przebaczenie.
2. Jako celnik, swe bogactwa
gromadziłeś zatroskany,
ale Chrystus ciebie wezwał,
byś osiągnął skarby w niebie.
3. Rozgorzało twoje serce,
więc za Mistrzem śpieszysz wiernie
i przyjmujesz Go w swym domu,
by się stać mieszkańcem nieba.
4. Zbierasz wszystko, co powiedział
i co czynił Syn Dawida,
by na piśmie to przekazać
światu jako pokarm łaski.
5. Gdy Chrystusa głosisz światu,
na świadectwo krew przelewasz,
twą ofiarą pragniesz bowiem
dać dowody swej miłości.
6. Męczenniku, apostole
i ewangelisto święty,
daj nam w niebie śpiewać z tobą
ku Chrystusa wiecznej chwale.
Amen.

Cytaty pasujące do Mateuszu Apostole:

Pochodzenie naszych obowiązków tkwi w Bogu; definicja naszych obowiązków tkwi w jego prawie.
G. Mazzini

Miłość Boga i miłość bliźniego to jak dwoje drzwi, które mogą jedynie razem otwierać się i zamykać.
S. Kierkegaard

Pochodzenie naszych obowiązków tkwi w Bogu; definicja naszych obowiązków tkwi w jego prawie.
G. Mazzini

Podobne do Mateuszu Apostole: