Psalm 137 Śpiew wygnanych

Psalm 137 Śpiew wygnanych - tekst:

Nad rzekami Babilonu –
tam myśmy siedzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo tam żądali od nas
pieśni ci, którzy nas uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość.

Przypomnij, Panie, synom Edomu
dzień Jeruzalem,
kiedy oni mówili: Burzcie, burzcie –
aż do jej fundamentów!
Córo Babilonu, niszczycielko,
szczęśliwy, kto ci odpłaci
za zło, jakie nam wyrządziłaś!
Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije
o skałę twoje dzieci.
przyjmij moje błaganie w wierności swojej.

Cytaty pasujące do Psalm 137 Śpiew wygnanych:

Miej spokój ducha z uwagą pełną miłości dla Boga; a kiedy będzie konieczne, abyś mówił, mów z tym samym spokojem i opanowaniem.
Św. Jan od Krzyża

Bądź maty w cudzych oczach; czyń skarb ze swojej wiedzy i zdolności, ale nie daj się zauważyć nawet na pozór pokornymi słowami.
E. Poppe

Krzyż kocha się zwykle wtedy, kiedy już go nie ma, ale wtedy kiedy się go odpycha, on nas przygniata.
Sw. Proboszcz z Ars

Podobne do Psalm 137 Śpiew wygnanych: