Na Boży rozkaz

Na Boży rozkaz - tekst:

1. Na Boży rozkaz opadły kajdany,
które więziły Piotra Apostoła,
bo Chrystus jego wyznaczył na stróża
swojej owczarni i nauczyciela,
by chronił owce przed wilkiem drapieżnym.
2. Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi,
będzie i w niebie mocno zawiązane,
a co swym słowem na ziemi rozwiąże,
także w niebiosach rozwiązane będzie
i on w wieczności osądzi narody.
3. Niech będzie Ojcu majestat i chwała,
Jego Synowi cześć i panowanie,
pokorne hołdy Duchowi Świętemu;
Kościół wzniesiony na skale Piotrowej
niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością.
Amen.

Cytaty pasujące do Na Boży rozkaz:

Nikt nie znajdzie prawdy, jeśli nie ma w sobie wielkiej pokory. Jeżeli chcecie pływać na łonie oceanu prawdy, musicie zredukować się do zera.
Gandhi

Myślę, że świat nie nawróci się na niebieskie nadzieje chrześcijaństwa, jeżeli najpierw chrześcijaństwo nie nawróci się
aby je ubóstwić na nadzieje Ziemi.
T. de Chardin

Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi się wszystkie wady bliźniego, nie dziwi się jego słabościom i pokazuje się, że jest się zbudowanym jego najmniejszymi cnotami.
Św. Teresa z Lisiewc

Podobne do Na Boży rozkaz: