Błogosławieni

Błogosławieni - tekst:

1. Błogosławieni ubodzy i cisi,
bo ich jest niebo Bożej obecności,
większe od ziemi zbyt małej dla ducha
i ludzkich pragnień.
2. Błogosławieni płaczący samotnie,
bo otrzymają radość i pociechę.
Pokój czyniący zostaną nazwani
synami Boga.
3. Błogosławieni, co służą swym braciom
przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią;
serca czystego wpatrywać się będą
w oblicze Pana.
4. Błogosławieni wierzący w nadejście
Królestwa prawdy i sprawiedliwości;
wzgardą okryci, żyjący w ucisku,
posiądą ziemię.
5. Błogosławiony niech będzie na wieki
nasz Bóg jedyny w Trójcy niepojętej,
źródło, początek i Dawca łaskawy
doskonałości.

Cytaty pasujące do Błogosławieni:

Niech Bóg mnie uchroni od pogardy dla nauki: strzeżmy się jednak od nadawania jej najwyższej i zbyt dużej wartości.
Jan XXIII

Można zwariować z radości
albo bólu, kiedy się pomyśli, że za kilka groszy można uratować
albo zgubić stworzenie.
P. Semeria

Raj nie rodzi się w jednej chwili. Raj jest punktem przybycia, ostatnim wyrazem cierpliwej i nieustającej wieloletniej pracy.
Mons. Cognata

Podobne do Błogosławieni: