Psalm 39 Jęk ciężko utrapionego

Psalm 39 Jęk ciężko utrapionego - tekst:

Rzekłem: «będę pilnował dróg moich,
abym nie zgrzeszył językiem;
nałoże na usta wędzidło,
dopóki naprzeciw mnie jest występny»
Oniemiałem, zamilkłem
pozbawiony szczęścia,
lecz moja boleść wzmogła się na nowo.
Serce w mym wnętrzu rozgorzało;
gdy rozważyłem, zapłonął w nim ogień:
język mój przemówił.

O Jahwe, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed Tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.

Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.

A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie?
W Tobie jest moja nadzieja.
Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości,
nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca.
Zamilkłem, ust mych nie otwieram:
Ty bowiem [to] sprawiłeś.
Odwróć ode mnie Twe ciosy:
ginę pod uderzeniem Twej ręki.
Za winę chłoszczesz człowieka karaniem;
jak mól obracasz wniwecz to, czego pożąda.
Doprawdy, każdy człowiek jest marnością.

Usłysz, o Jahwe, moją modlitwę
i wysłuchaj mego wołania,
na moje łzy nie bądź nieczuły.
Bo gościem jestem u Ciebie,
przechodniem – jak wszyscy moi przodkowie.
Odwróć oczy ode mnie, niech doznam radości,
zanim odejdę i mnie nie będzie.

Cytaty pasujące do Psalm 39 Jęk ciężko utrapionego:

Poczucie humoru jest formą sztuki rozśmieszającą tych, którzy się zwykle nie śmieją.
A. Panzini

Życzę wam, abyście zachowali zawsze prawdziwe bogactwo, jedyne bogactwo, bogactwo nad bogactwami, jedyne upragnione bogactwo, które trzeba nabyć wszystkimi możliwymi środkami: bojaźń Bożą.
Ks. Bosko

Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi się wszystkie wady bliźniego, nie dziwi się jego słabościom i pokazuje się, że jest się zbudowanym jego najmniejszymi cnotami.
Św. Teresa z Lisiewc

Podobne do Psalm 39 Jęk ciężko utrapionego: