Dziękczynne pieśni śpiewajmy

Dziękczynne pieśni śpiewajmy - tekst:

1. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
dobremu Bogu za Świętą Ucztę,
że nas zjednoczył przy wspólnym stole,
że mamy w sercach królestwo Boże.
2. Z radością wielką pochwalmy Boga
za to spotkanie, za bezmiar dobra.
Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę
pragniemy zanieść całemu światu.
3. Ludowi swemu błogosław, Panie,
ochraniaj miłość, umacniaj wiarę,
jednością obdarz swój Kościół Święty,
w braterskiej zgodzie złącz go na wieki.

Cytaty pasujące do Dziękczynne pieśni śpiewajmy:

Duch chrześcijaństwa uczy coraz większego ograniczania Jasnych potrzeb. Idźmy za jego maksymami, a wyciągniemy z nich podwójną korzyść: wzbogacimy się od wewnątrz i odnajdziemy się zdolni do braterskiej miłości.
Bossuet

Z tego co masz, złóż jałmużnę i nie odwracaj się plecami od żadnego biedaka, a stanie się, że oblicze Pana nie odwróci się od ciebie.
Księga Tobiasza

Ból patrzy do wewnątrz, strach patrzy wokoło, a wiara patrzy w górę ku niebu.
Guideposts Magazine

Podobne do Dziękczynne pieśni śpiewajmy: