Słyszę z nieba muzykę

Słyszę z nieba muzykę - tekst:

1. Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni,
sławią Boga, że się nam do stajenki mieści.
Nie chce rozum pojąć tego;
chyba okiem dojrzy czego,
czy się mu to nie śni.
2. Słyszę z nieba muzykę, jużci to na jawie!
Wyśpiewują o takiej dziwnej Boskiej sprawie,
że Bóg przyjął stan człowieka,
majestatu się wyrzeka,
ku ludzkiej naprawie.
3. Pozwólcie mi, Mateńko szczęśliwa i święta,
wziąć na ręce Synaczka, aby te rączęta
duszę moją zapaliły
i z więzienia uwolniły,
zdjąwszy z onej pęta.

Cytaty pasujące do Słyszę z nieba muzykę:

-To serce, które ma wytrwałą i zakorzenioną wiarę, nie przeraża się trudnościami, ponieważ doskonale wie, że Bóg kocha i nie porzuca tych, którzy mu zaufali.
Św. Franciszek Salezy

Czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też rozbrzmiewa bez słów - muzyka, głos serca - wzbudza ideały piękna, aspiracji do doskonałej nie zakłóconej ludzkimi pasjami harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii.
Jan Paweł II

Tajemnica szczęścia to wypełnianie «własnego obowiązku» przy dołożeniu wszystkich sił, aby znaleźć w tym «własną przyjemność».
Y. Congar

Podobne do Słyszę z nieba muzykę: