Psalm 52 Przeciw oszczercy

Psalm 52 Przeciw oszczercy - tekst:

Dlaczego złością się chełpisz,
przemożny niegodziwcze?
Przez cały dzień zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.
Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.

Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!

Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.

Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:
«Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią,
ale zaufa! mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».

Ja zaś jak oliwka, co kwitnie,w domu Bożym,
zaufam na wieki łaskawości Boga.

Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.

Cytaty pasujące do Psalm 52 Przeciw oszczercy:

Jeśli kochasz, cierpisz i wierzysz, to masz trzy korony kobiety: róże, ciernie i gwiazdy.
N. Salvaneschi

Walki ducha są męczące, to prawda; ale jakże chwalebne i słodkie jest wyjście z nich zwycięsko!
Sw. Franciszek Salezy

Pochodzenie naszych obowiązków tkwi w Bogu; definicja naszych obowiązków tkwi w jego prawie.
G. Mazzini

Podobne do Psalm 52 Przeciw oszczercy: