Psalm 1 Dwie drogi

Psalm 1 Dwie drogi - tekst:

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co czyni, pomyślnie wypada.

Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr zamiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Cytaty pasujące do Psalm 1 Dwie drogi:

Człowiek naprawdę bogaty to taki, którego dzieci biegną do niego, kiedy ma puste ręce.
Anonim

Małżeńskie porozumienie jest żadnym, jeżeli pies przynosi mężowi kapcie, a żona szczeka.
G. Bernard Shaw

Hojność jest szlachetnym porywem wychodzącym na zewnątrz siebie na spotkanie z Jezusem w duszach bliźnich i ukochanie Go w nich, służenie Mu, w Jego duchu pokory, łagodności i dobroci.
Mons. G. Cognata

Podobne do Psalm 1 Dwie drogi: