Psalm 47 Jahwe królem Izraela i świata

Psalm 47 Jahwe królem Izraela i świata - tekst:

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie (naszemu) Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

Cytaty pasujące do Psalm 47 Jahwe królem Izraela i świata:

Widzieć rzeczy dobre jest godne ludzi silnych. Przewidywać - godne ludzi mądrych. Poprawiać się - godne ludzi uczciwych.
Anonim

Gdyby nie istniał ideał piękna, człowiek padłby pastwą niepokoju i smutku.
F. Dostojewski

Religia bez tajemnicy przywodzi mi na myśl ogłoszenie, które przeczytałem w gazecie: Wino bez winogron.
E. Goncourt

Podobne do Psalm 47 Jahwe królem Izraela i świata: