Jeden w naturze

Jeden w naturze - tekst:

1. Jeden w naturze, w Osobach troisty,
Ojcze i Synu, z Duchem wiekuisty;
we Trzech Osobach nic nie podzielony,
bądź pochwalony.
2. Do Ciebie, Trójco Przenajświętsza, wołam,
na pomoc swoją Ciebie kornie wzywam;
dla Twej dobroci pobłogosław wszemu
stworzeniu swemu.
3. Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę swoją;
Synu, w Krwi Twojej oczyść duszę moją.
Przyjdź, Duchu Święty, pociesz nas w potrzebie,
proszących Ciebie.
4. Sobie równego, Ojcze, Syna rodzisz,
Duchu, społecznie od Obu pochodzisz;
a my w Twej łasce niech się odrodzimy
i z cnót słyniemy.
5. Tyś w Trzech Osobach złączon jest jednością
Bóstwa jednego mocą i wiecznością;
złącz i nas mocno wiary statecznością
i serc miłością.
6. Oddal niezgody, głód, zarazę, wojny,
bądź dla nas grzesznych w łaskach Twoich hojny;
daj dobre życie, grzechów opłakanie,
w łasce skonanie.
7. A gdy doczesne życie już ustanie,
przyjm duszę moją w łasce Twojej, Panie;
niechże oglądam w Trójcy jedynego
Stwórcę swojego.

Cytaty pasujące do Jeden w naturze:

Ten, kto nie potrafi panować nad samym sobą, nigdy nie będzie umiał panować nad innymi.
Gandhi

Świętość to nie tylko dać się ukamienować czy umęczyć albo pocałować trędowatego, ale to przede wszystkim posłuszeństwo Boskim przykazaniom.
P. Claudel

Bojaźń Boża i przystępowanie do świętych sakramentów: oto, co czyni cuda w młodzieży.
Ks. Bosko

Podobne do Jeden w naturze: