Niebiosa, rosę ślijcie

Niebiosa, rosę ślijcie - tekst:

Refren: Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry,
niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Albo Refren: Rorate caeli desuper
et nubes pluant iustum.
1. Nie bądź zagniewany, Panie,
nie pomnij dłużej nieprawości naszych.
Wszakże Tyś Ojcem naszym,
a my rąk Twoich dziełem.
Wejrzyj przeto z miłosierdzia swego;
pomóż nam być wiernym ludem Twoim,
byśmy Cię chwalili, jak ojcowie nasi. Ref…
2. Myśmy grzeszni i nieczyści,
opadliśmy wszyscy tak, jak zwiędłe liście.
Nieprawości nasze
porwały nas niby wicher,
bo imienia Twego nikt nie wzywał;
albowiem skryłeś przed nami oblicze swoje
i oddałeś nas w niewolę nieprawości naszych. Ref…

Cytaty pasujące do Niebiosa, rosę ślijcie:

Pani, jesteś tak wielka i tak wielkie są Twoje zasługi, - że, kto pragnie łaski i do Ciebie się nie ucieka, tego pragnienie chce wzlecieć do Ciebie skrzydeł nie mając.
Dante

Nadzieja pociesza nas w życiu pośród trudów i krzyży, uniemożliwiając zniechęcenie i prowadząc do synowskiego zawierzenia Ojcu, który na nas czeka.
Ks. Alberione

Wiele cierpień młodych ludzi spowodowane są przez rodzinę, a zwłaszcza przez matki. Są to matki, które z domu czynią centrum miłości.
Matka Teresa

Podobne do Niebiosa, rosę ślijcie: