Matko potężna

Matko potężna - tekst:

1. Matko potężna na niebie i ziemi,
Ty co nie gardzisz prośbami naszymi!
Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie;
wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie.
2. O, której Serca dobroć głoszą wieki,
niech Twej, grzesznicy, doznamy opieki;
czystszaś nad kryształ, Tyś Niepokalana,
zagniewanego błagaj niebios Pana!
3. W Twe ręce, Matko, wszystkie nasze sprawy
składamy: dobra, cierpienia, zabawy;
będziem szczęśliwi przy Twojej pomocy,
strzeż nas, Maryjo, i we dnie i w nocy!

Podobne do Matko potężna: