Boże, coś przyrzekł

Boże, coś przyrzekł - tekst:

1. Boże, coś przyrzekł, że choć me grzechy
są jak purpura, będą jak wełna.
O, Źródło życia, Dawco pociechy,
spraw, niech Twa wola na nas się spełnia!
2. Panie, co szkarłat zmieniasz w biel śniegu,
odnów we wnętrzu mym serce czyste,
bo już nieprawość doszła do brzegów
i tylko Ty nas zbawisz, o Chryste.
3. Ojcze, co kochasz wieczną miłością,
który się korną skruchą zachwycasz,
obmyj i odnów Miasto swe, Kościół
chroń nieskalaną Oblubienicę.

Cytaty pasujące do Boże, coś przyrzekł:

Gdybyśmy, kiedy potykamy się na jakiejś wadzie, zamiast upadać na duchu i tracić odwagę, wznosili nasze serca, pobudzając je do większej wierności, zrobilibyśmy ogromny kawał drogi na drodze do Pana.
Św. Franciszek Salezy

Przestępczość wśród młodzieży zniknęłaby natychmiast, gdyby rodzice chcieli dawać swoim dzieciom mniej dobrych rad, a więcej dobrych przykładów.
O. Mariano

Niech Duch Święty będzie z naszymi prześladowanymi braćmi. On, który inspiruje dusze i rozlewa w sercu wierzących bohaterską siłę.
Jan Paweł II

Podobne do Boże, coś przyrzekł: