Wisi na krzyżu

Wisi na krzyżu - tekst:

1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba;
płakać za grzechy, człowiecze, potrzeba;
ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy swe zawiera!
2. Najświętsze członki i wszystko ciało
okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze,
z boku krew Jezusa ciecze!
3. Ostrą koroną skronie zranione,
język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli
Jezus umiera i boli!
4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
Ach, ach, sprośne złości moje
sprawiły te niepokoje!
5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj.
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich,
przy nogach przybitych Twoich!
6. Tu z Magdaleną chcę pokutować
i za swe grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach, zmiłuj się nade mną,
uczyń miłosierdzie ze mną!
7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam,
z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam.
Ach, ach, serdecznie żałuję,
bo Cię, Boże mój, miłuję!

Cytaty pasujące do Wisi na krzyżu:

Nigdy nie zaznałem takiej radości, ani nie udało mi się zobaczyć Boga tak dobrym w stosunku do mnie, jak w chwili, kiedy znalazłem się u progu śmierci. Nie zamieniłbym tego niebezpieczeństwa na nic, czego na tym świecie można pragnąć.
La Colombiere

Medytacja oczyszcza duszę, rządzi uczuciami, kieruje czynami, poprawia Wędy. Kształtuje obyczaje, czyni życie uczciwym i uporządkowanym, udziela nauk stworzeniom ludzkim i boskim.
Św. Bernard

Człowiek prawdziwie wyższy rozumie to, co słuszne; człowiek głupi rozumie tylko to, co może przynieść mu zysk.
Konfucjusz

Podobne do Wisi na krzyżu: