Witaj, ojcze ukochany, co serafów

Witaj, ojcze ukochany, co serafów - tekst:

1. Witaj, ojcze ukochany,
co serafów zdobisz chór!
Ty Jezusa nosisz rany,
tyś świętości dla nas wzór.
Pobłogosław twoje dzieci,
i poprowadź drogą twą,
niech się miłość w nas roznieci,
niech ogarnie mocą swą.
2. Ojcze, niech za twym przykładem
wszystkim dla nas będzie Bóg!
Niech idziemy twoim śladem
wśród wygnańczych ziemi dróg.
W sercu naszym niech nosimy
znamię Jezusowych ran,
ojcze, łaski tej prosimy,
niech nam jej użyczy Pan.
3. Niech w ubóstwie i pokorze
trwamy przez ten ziemski czas,
aż wieczności błysną zorze,
aż Bóg z tobą złączy nas.
O, Franciszku możny w niebie,
u Jezusa, Marii stóp,
twoje dzieci proszą ciebie,
dla nas wszystkich miejsce zrób!

Cytaty pasujące do Witaj, ojcze ukochany, co serafów:

Wyniosłość odbiera mi Boga, zawiść bliźniego, gniew mnie samego.
Ugo da S. Vittore

Wołajcie o błogosławieństwo Pana dla waszej pracy, ale nie proście, żeby On ją za was wykonał!
G. Bernanos

Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykładem życia.
Jan XXIII

Podobne do Witaj, ojcze ukochany, co serafów: