Psalm 146 Hymn do Boga, który niesie pomoc

Psalm 146 Hymn do Boga, który niesie pomoc - tekst:

Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
Nie pokładajcie ufności w ksiżętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruję występnych.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia.
Alleluja.

Cytaty pasujące do Psalm 146 Hymn do Boga, który niesie pomoc:

Błogosławiony ten, kto w chwili śmierci może stwierdzić, że w swoim życiu czynił dobrze.
Ks. Bosko

Życie zostało nam dane, abyśmy szukali Boga, śmierć, aby Go odnaleźć, wieczność, aby Go posiąść.
P. Nouet

Kto potrafi milczeć na temat cudzych wad, jest już krok do przodu na drodze doskonałości.
E. Poppe

Podobne do Psalm 146 Hymn do Boga, który niesie pomoc: