Litania pokory

Litania pokory - tekst:

Panie, zmiłuj się nade mną.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną.
Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.

Od pragnienia, aby mnie zbytnio szanowano, zachowaj mnie Panie.
Od pragnienia, aby mnie potrzebowano, zachowaj mnie Panie.
Od pragnienia, aby mnie chwalono, zachowaj mnie Panie.
Od pragnienia, aby mnie nad innych przedkładano, zachowaj mnie Panie.
Od pragnienia, aby mnie uznawano, zachowaj mnie Panie.
Od pragnienia, aby mnie się radzono, zachowaj mnie Panie.

Od bojaźni przed upokorzeniem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed pogardą, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed pomijaniem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed spotwarzaniem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed zapomnieniem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed wyśmianiem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed gromieniem, wybaw mnie Panie.
Od bojaźni przed posądzaniem, wybaw mnie Panie.

Od smutku na widok mej nędzy, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku w niepowodzeniach nad uświęcaniem siebie czy innych, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą mnie upominać, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą mnie upokarzać, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą mną pogardzać, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą mnie wyśmiewać, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą o mnie zapominać, wyzwól mnie Jezu.
Od smutku, gdy będą mnie pomijać, wyzwól mnie Jezu.

Aby inni byli bardziej kochani ode mnie, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby inni byli bardziej cenieni ode mnie, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby inni byli chwaleni, a ja zapominany, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby inni byli przedkładani we wszystkim ponad mnie, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby inni wzrastali w sławę, a ja się umniejszał, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby innym były powierzane inne sprawy a ja był pomijany, naucz mnie Jezu tego pragnąć.
Aby wszyscy byli świętsi ode mnie, naucz mnie Jezu tego pragnąć.

Maryjo, Matko pokornych, módl się za mną.
Św. Józefie, Opiekunie pokornych, módl się za mną.
Św. Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą, módl się za mną.
Wszyscy Sprawiedliwi i święci, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory, módlcie się za mną.

Módlmy się. Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” uczyń serce moje według serca Twego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania pokory:

Zawistne serce jest podobne do złośliwego mola, który wszystko zjada i obraca w popiół.
Św. Augustyn

Będziesz miał pokój w sobie, jeśli płacząc z powodu swoich grzechów, poczujesz, że jesteś przyjacielem Boga; jeśli twoja dusza nie będzie trawiona i wzburzana atakami pokus; jeśli wola i rozum będą razem zjednoczone, i wola nie będzie pragnąć nic więcej oprócz tego, co proponuje rozum.
Św. Albert

O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem uczciwym.
L. Pirandello

Podobne do Litania pokory: