Litania do św. Faustyny

Litania do św. Faustyny - tekst:

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego, módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami.
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym, módl się za nami.
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami.
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie, módl się za nami.
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, módl się za nami.
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu, módl się za nami.
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia, módl się za nami.
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami.
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża, módl się za nami.
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami.
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy, módl się za nami.
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami.
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, módl się za nami.
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami.
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, módl się za nami.
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami.
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, módl się za nami.
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami.
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami.
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami.
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci, módl się za nami.
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych, módl się za nami.
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami.
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami.
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami.
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami.
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Faustyno,
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa św. Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Faustyny:

Uśmiech jest wszystkim: najwrażliwsze włókna komunikują z serca do ust.
A. Dufresne

Aby kogoś owocnie poprawić, nigdy nie należy czynić mu wyrzutów w obecności innych.
Ks. Bosko

Radość jest sercem duszy: oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.
Św. Jan od Krzyża

Podobne do Litania do św. Faustyny: