Błogosławiona siostro Marto

Błogosławiona siostro Marto - tekst:

Refren: Błogosławiona siostro Marto Wiecka,
jakże wspaniały dziś twój w niebie tron.
Bóg cię ozdobił jasnością niebieską,
objawił światu twoich zasług plon.
1. Bo najważniejsze Jego przykazanie
w całym swym życiu wprowadzałaś w czyn.
Ofiarną miłość świadcząc nieustannie
jak nas nauczył Jezus, Boży Syn. Ref…
2. Od lat najmłodszych wierna świętej wierze,
którą w twej duszy sam zaszczepił Bóg,
Jemu swe serce złożyłaś w ofierze,
dając za miłość swej miłości dług. Ref…
3. Nie miałaś w życiu innego pragnienia
nad miłość Bożą i świętości blask
oraz ofiarną służbę w zgromadzeniu,
gdzie otrzymałaś wiele Bożych łask. Ref…
4. Skarby zachwytów i ciernie Golgoty
składałaś kornie u Jezusa stóp.
On twoją duszę przyozdobił w cnoty,
chronił swą mocą od życiowych złud. Ref…
5. A wierną służbę i ofiarę z życia,
którą złożyłaś w wielkiej próby czas
przyjął z radością, nagrodził obficie,
uczynił wzorem cnót dla wszystkich nas. Ref…
6. Ucz nas miłości, o błogosławiona
na wszystkich ścieżkach trudnych ludzkich dróg,
niech miłość Boga każdy ból pokona,
a w całym świecie niech króluje Bóg! Ref…

Cytaty pasujące do Błogosławiona siostro Marto:

Kto zadaje cierpienie bliźniemu, czyni krzywdę samemu sobie. Kto pomaga innym, pomaga samemu sobie.
L. Tołstoj

Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być.
A. Karr

Umartwienie jest cenzurą, którą każdy ze śmiertelników musi umieć sobie narzucić.
Jan XXIII

Podobne do Błogosławiona siostro Marto: