Janie Sarkandrze

Janie Sarkandrze - tekst:

1. Janie Sarkandrze, święty męczenniku,
patronie krain polskich i morawskich,
twoje wspomnienie niechaj nas umacnia
w drodze ku Bogu.
2. Jesteś przez Pana przerzuconym mostem
ponad brzegami poróżnionych braci,
aby ich godzić mocą Ewangelii
większą od granic.
3. Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi,
którzy u ciebie szukają pomocy
w ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś
krew swą niewinną.
4. Pomóż nam, ojcze, zawsze być z Chrystusem,
głosić Go co dzień słowami i czynem.
Naucz wprowadzać pokój nieobłudny
między zwaśnionych.
5. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej.
Cześć i podzięka za ciebie, pasterzu,
który męczeństwem potwierdziłeś prawdę
Dobrej Nowiny.

Cytaty pasujące do Janie Sarkandrze:

Aby nawrócić świat, potrzeba z pewnością, o chrześcijanie, powielić waszych misjonarzy. Ale my przede wszystkim musimy z całą ludzkością zastanowić się nad naszą religią.
T. de Chardin

Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w czyśćcu cierpiących.
Św. Albert

Prawda, wolność, cnota to jedyne trzy rzeczy, dla których można i należy kochać życie.
Voltaire

Podobne do Janie Sarkandrze: