Jasnogórska, można Pani

Jasnogórska, można Pani - tekst:

1. Jasnogórska, można Pani, Maryjo!
Święta Matko Chrystusowa, Maryjo!
My Twe dzieci i poddani,
w wiarę ojców zasłuchani,
wyznajemy dziś na nowo,
żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!
2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo,
pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo;
radość niesie polskiej duszy,
grzeszne serce łaską kruszy,
budzi wiarę i nadzieję
i miłością w nas goreje, Maryjo!
3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo,
zejdź na ziemię, o łaskawa, Maryjo;
niech opieka Twoich dłoni
przed niewiary grzechem broni.
Przemień dusze, serca, czyny
miłosierdziem swego Syna, Maryjo!
4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo,
z berłem władczym i koroną, Maryjo;
Bóg przez Ciebie nas wysłucha,
w imię Ojca, Syna, Ducha.
Prowadź Matko swoje dzieci
w wiary nowe tysiąclecie, Maryjo!

Cytaty pasujące do Jasnogórska, można Pani:

W czasie najcięższych chorób powinniśmy żądać od naszej duszy jedynie aktów poddania, akceptacji, świętego zjednoczenia naszej woli z wolą Bożą.
Św. Franciszek Salezy

Bardzo polecam wam cierpliwość - jest ona konieczna, aby dobrze wypełniać swoje obowiązki.
Ks. Bosko

Ostatecznym celem nauki jest nieskończona miłość do ludzi.
Pasteur

Podobne do Jasnogórska, można Pani: