Jasnogórska Pani

Jasnogórska Pani - tekst:

Refren: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski!
Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Ref…
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
by się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. Ref…
3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna,
u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Ref…

Cytaty pasujące do Jasnogórska Pani:

W każdej rodzinie chrześcijańskiej niech Maryja będzie Matką, Nauczycielką i Królową domu. Niech wejdzie do niego z matczynym pośpiechem tak, jak weszła do domu Zachariasza.
Ks. Albedom

Nie istnieje prawdziwie piękne życie bez ducha ofiary. Każdy z nas musi być holokaustem, który ofiarowuje samego siebie własnym rękami.
S. Wyszyński

Dobrodziejstwo, z jakiejkolwiek strony by nie przyszło, jest zawsze córką tej samej matki, Opatrzności.
O. Pio

Podobne do Jasnogórska Pani: