Elżbieto święta

Elżbieto święta - tekst:

1. Elżbieto święta, węgierska księżniczko,
na wspomożenie nasze bądź gotowa,
ratuj nas zawsze twymi zasługami
i modlitwami.
2. Wszystkieś swe skarby ubogim rozdała,
sieroty, wdowy zawsześ wspomagała,
chorym i nędznym łaskawieś służyła,
pókiś tu żyła.
3. Ubogiś zakon Franciszka przyjęła,
ubogą suknię za purpurę wzięła,
dziwnie świat depcząc siebieś zwyciężała
i umartwiała.
4. Spraw to u Boga twoimi modłami
niech pogardzamy świata marnościami,
byśmy do nieba na gody trafili,
tam z tobą żyli.

Cytaty pasujące do Elżbieto święta:

Odwaga jest jak miłość: potrzebuje nadziei, która ją karmi.
Napoleon

Bezczynny rzadko cnotliwy. Nic nie robiąc, uczymy się robić źle.
L. Muratori

Flet i cytra umilają śpiewy, bardziej niż jedno i drugie - mowa przyjemna.
Mądrość Syracha

Podobne do Elżbieto święta: