Chryste, zbawienie ludzkości

Chryste, zbawienie ludzkości - tekst:

1. Chryste, zbawienie ludzkości
i Synu Ojca jedyny,
Ciebie On zrodził przedziwnie
przed wszelkich bytów początkiem.
2. Tyś chwały Jego odblaskiem
i wieczną świata nadzieją,
usłysz więc nasze wołanie
ze wszystkich ziemi zakątków!
3. Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś
śmiertelną postać człowieka,
rodząc się z łona czystego
Niepokalanej Dziewicy.
4. Dzień, który do nas powraca
przez roku stałe nawroty,
świadczy, że z Ojca stolicy
przyszedłeś, aby nas zbawić.
5. Niebo i lądy z morzami,
i to, co w nich się znajduje,
Ojca wysławia z radością,
gdyż On Cię posłał na ziemię.
6. Także i my, których, Panie,
swej krwi obmyłeś strumieniem,
nowym Cię hymnem wielbimy
w rocznicę Twoich narodzin.
7. Jezu zrodzony z Maryi,
niech Tobie z Ojcem i Duchem
chwałę i cześć bezgraniczną
oddaje wszelkie stworzenie. Amen.

Cytaty pasujące do Chryste, zbawienie ludzkości:

Nie zapominaj, synu, że dla ciebie na ziemi jest tylko jedno zło, którego musisz się lękać i z łaską Bożą omijać: grzech.
J. Escriva

Kochajcie wszystkich z miłością, ale przyjaźnijcie się z tymi, którzy mogą pomóc wam w nabywaniu cnót.
Św. Franciszek Salezy

Po błędzie - akt głębokiej pokory; potem zaczynam wszystko od nowa wesoły i uśmiechnięty - zupełnie jakby Jezus pogłaska! mnie po głowie.
Jan XXIII

Podobne do Chryste, zbawienie ludzkości: