Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Radośnie Panu hymn śpiewajmy - tekst:

Refren: Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja!
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja!
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja!
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Alleluja! Ref…
2. Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, pagórki i góry. Alleluja! Ref…
3. Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta. Alleluja!
Niech wychwala Pana, cały rodzaj ludzki. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, pokorni i święci. Alleluja! Ref…
4. Wychwalajcie Pana, kapłani Kościoła. Alleluja!
Niech cały Lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja!
Wychwalajcie Ojca, wraz z Synem i Duchem. Alleluja!
Wychwalajmy Pana, Stwórcę nieba, ziemi. Alleluja! Ref…
5. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem. Alleluja!
Wychwalajmy Boga, nad wszystko na wieki. Alleluja! Ref…

Cytaty pasujące do Radośnie Panu hymn śpiewajmy:

Mass media muszą z pełnym wyrozumienia poszanowaniem przyjąć uprzywilejowane zadanie w promowaniu jedności i braterstwa, otwartego dialogu, ufnej współpracy na tym świecie, którego problemy mają charakter ogólnoświatowy.
Paweł VI

Lepiej ufać komuś, kto często się myli, niż komuś, kto nigdy nie ma wątpliwości.
E. Sevareid

Chrześcijanin, który nie akceptuje ryzyka zgubienia się, aby pozostać wiernym obowiązkowi zbawienia, nie jest godny angażowania się po stronie Chrystusa.
Ks. Mazzolari

Podobne do Radośnie Panu hymn śpiewajmy: