Przykazanie nowe daję wam

Przykazanie nowe daję wam - tekst:

Refren: Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiący. Ref…
2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę
i wiarę taką, iżbym góry przenosił,
lecz miłości bym nie miał,
byłbym niczym. Ref…
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
a ciało swe wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże. Ref…
4. Miłość jest cierpliwa.
Miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku. Ref…
5. Miłość nie unosi się pychą,
ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego,
gniewem się nie unosi. Ref…
6. Miłość nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ref…
7. Miłość nigdy nie ustaje,
zniknie to, co jest tylko cząstkowe.
Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość,
z nich zaś największa jest miłość! Ref…

Cytaty pasujące do Przykazanie nowe daję wam:

Prawdziwa wolność polega na umiejętności panowania nad sobą we wszystkim.
Montaigne

Społeczeństwo i rodzina są podobne do łuku w pałacu: wyjmiesz jeden kamień i wszystko się wali.
Talmud

Tylko Bóg jest Panem serc; tylko On może dać prawdziwy i długotrwały pokój; tylko w Nim powinniśmy pokładać całą naszą ufność.
La Colombiere

Podobne do Przykazanie nowe daję wam: