Sław, języku, bój chwalebny

Sław, języku, bój chwalebny - tekst:

1. Sław, języku, bój chwalebny,
dzieje walki niezrównanej,
i opiewaj tryumf krzyża
hymnem pełnym uwielbienia,
na nim bowiem Odkupiciel
był zabity, lecz zwyciężył.
2. Gdy praojciec zbuntowany
wziął w swe usta zgubny owoc,
uległ śmierci w nim ukrytej;
wtedy Stwórca się zmiłował
wybierając nowe drzewo,
by dawnego zniszczyć skutki.
3. Postanowił Bóg Wszechmocny
dla ratunku wszystkich ludzi,
aby szatan, ojciec kłamstwa,
był zwiedziony swym podstępem;
to zaś, czym nas wróg poraził,
było naszym uzdrowieniem.
4. Kiedy czas już się wypełnił
i nastała pora święta,
Ojciec posłał swego Syna,
Stworzyciela całej ziemi,
który z łona dziewiczego
w ludzkiej zrodził się postaci.
5. On, przeżywszy między nami
jako człowiek lat trzydzieści,
z własnej woli przyjął mękę;
wypełniając zbawcze dzieło
na krzyżowej zawisł belce
jak baranek przebłagalny.
6. Cześć niech będzie Bogu Ojcu
i Synowi jedynemu
razem z Duchem równym Obu;
chwała Bogu w Trójcy Świętej,
który darzy nas i chroni
swoją łaską miłosierną. Amen.

Cytaty pasujące do Sław, języku, bój chwalebny:

Osoba nudna nudzi się wśród klaunów. Człowiek szczęśliwy jest wesoły nawet na pogrzebie.
F. Leclerc

Wolna prasa może być dobra albo zła, ale nie ma wątpliwości, że bez wolności prasa może być tylko zła.
A. Camus

Gdybym spostrzegł w swoim sercu najmniejsze włókno, które nie żyje Bogiem i dla Boga, natychmiast bym je wyrwał.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Sław, języku, bój chwalebny: