Stała Matka Boleściwa

Stała Matka Boleściwa - tekst:

1. Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn. Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.
2. O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król! Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na Boskiego Syna ból!
3. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz? Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?
4. Za swojego ludu zbrodnie
w mękach widzi tak niegodnie
zsieczonego Zbawcę dusz. Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.
5. Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niech czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg! Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.
6. Matko, ponad wszystko świętsza,
rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój. Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.
7. Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż. Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.
8. Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze:
jeden niech nas łączy płacz. Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.
9. Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na Nią,
krew upoi mnie i krzyż. Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.
10. A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj. Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczona wieczną chwałą
dusza niech osiągnie raj.

Cytaty pasujące do Stała Matka Boleściwa:

Boże mój, uczyń mnie mądrym tylko dlatego, abym stał się świętym, wielkim świętym, apostołem męczennikiem.
G. Negri

Po cnocie nie ma piękniejszego spektaklu na ziemi od tego, jaki ofiarowują ludzie, którzy bez żadnego względu na osobisty zysk, poświęcają się poszukiwaniu prawdy z wiarą, stałością i niepodzielnością.
G. Mazzini

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, ponieważ to wasz obowiązek. Pierwsze przykazanie obietnicy brzmi: «Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś był szczęśliwy i żył długo na tej ziemi».
Św. Paweł

Podobne do Stała Matka Boleściwa: