Serce Twe, Jezu

Serce Twe, Jezu - tekst:

1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód,
czy próżny dla nich Twej męki trud?
2. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas?
O, dobry Jezu, czas to już, czas!
3. Rzuć tej miłości iskrę choć jedną
w ziemię serc naszych suchą i biedną,
by Ci wydała obfity plon
za Twój na krzyżu bolesny zgon.
4. Gdy już na krzyżu, Jezu skonałeś,
z miłości jeszcze zranion być chciałeś,
by w Sercu Twoim otworzyć drzwi
i nam ostatnią dać kroplę krwi.

Cytaty pasujące do Serce Twe, Jezu:

Gdzie panuje pokorne posłuszeństwo, tam triumfuje łaska.
Ks. Bosko

Głupotą jest chcieć rozkazywać innym, kiedy nie można rozkazywać samemu sobie.
P. Siro

Bez dyscypliny nie ma człowieka. Bez pokuty nie ma chrześcijanina.
Jan XXIII

Podobne do Serce Twe, Jezu: