Pomnij Mario, Matko miła

Pomnij Mario, Matko miła - tekst:

1. Pomnij Mario, Matko miła,
że od wieków nie słyszano,
byś grzesznika opuściła,
co Twe święte wielbi miano.
Nikt od Ciebie w cierpień nocy
nie odchodził bez pomocy.
2. Tą nadzieją ożywieni
uciekamy się do Ciebie,
przystępujem ukorzeni
przed Twój święty tron na niebie.
Drżąc, wzdychamy w grzechu męce,
nie gardź nami, podaj ręce!
3. Matko Słowa Przedwiecznego,
racz wysłuchać nędznych głosy,
co z padołu płaczu tego,
łaski Twojej żebrzą rosy.
Bądź pomocą w życia znoju,
bądź zwycięstwem w śmierci boju!

Cytaty pasujące do Pomnij Mario, Matko miła:

Starzejąc się nie stajemy się ani lepsi, ani gorsi, ale coraz bardziej podobni do nas samych.
May Lamberton Becker

Od młodości wprawiajcie się w cnocie, ponieważ oczekiwanie, na oddanie się Bogu w wieku dojrzałym, jest związane z wielkim niebezpieczeństwem wiecznego zatracenia.
Ks. Bosko

Świat podziwia jedynie ofiarę spektakularną, ponieważ nie zna wartości ofiary ukrytej i cichej.
J. Escńwa

Podobne do Pomnij Mario, Matko miła: