Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi - tekst:

1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, Trzej Królowie od wschodu,
tu z darami, ofiarami każdy swego narodu,
do Betlejem, gdzie złożony, z Panny Chrystus narodzony,
jadą z licznymi dwory.
2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują,
otworzywszy skarb, złożywszy wonność, mirrę darują;
a w najczystsze Panny ręce, Matki Bożej, swej Panience
wdzięczne dary złożyli.
3. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało,
mirra znakiem, mękę smakiem w tych darach wyrażało:
co królowie gdy oddali, Pana w żłobie pożegnali,
z Matką Jego Maryją.
4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z królami,
miłość w złocie, zapach w cnocie, mirrę gorzką i z nami:
prosząc Pana poznanego, Boga w żłobie złożonego,
by nas niebem darował.

Cytaty pasujące do Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi:

Wielkość człowieka zależy jedynie od intensywności jego stosunku z Bogiem.
S. Kierkegaard

Jedna minuta czasu jest cennym skarbem, warta jest nieskończoność, warta jest tyle, co sam Bóg.
Ks. Bosko

Crześcijanin nie tylko jest szczęśliwy, ponieważ żyje za sprawą Boga i dla Boga, ale dlatego że będzie żył i sprawi, że jego bracia będą żyli z Bogiem na zawsze.
M. Delbręl

Podobne do Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi: