Wszechwładny Stwórco świata

Wszechwładny Stwórco świata - tekst:

1. Wszechwładny Stwórco świata!
Ty masz w swej mocy czas;
Tyś nam oznaczył lata
i w nich prowadzisz nas.
A choć przyszłości chwile
nie znane nigdy nam,
ufamy Twojej sile,
boś zawsze jest ten sam.
2. Tyś nas w swej opatrzności
i dotąd, Boże miał;
Tyś nam wśród przeciwności
swą pomoc poznać dał.
A bacznie gdy śledzimy
koleje naszych dróg,
w pokorze rzec musimy:
łaskawy był nam Bóg.
3. Odwieczny, za te dary
o, któż by nie chciał Ci
wdzięczności nieść ofiary
przez wszystkie życia dni?
Kto nie miałby ufności,
rzucając w przyszłość wzrok,
że nas w swej opatrzności
chcesz mieć i przez ten rok.
4. Daj, Ojcze, Ducha swego
i wspieraj mocą swą,
by ustrzec nas od złego,
daj pełnić wolę Twą.
Niech głos Chrystusa wszędzie
oddala błędu mrok;
niech nam pociechą będzie
przez każdy życia rok.
5. Wszak Ty, nasz Ojcze w niebie,
najlepiej wszystko znasz;
wiesz w jakiej nam potrzebie
przychodzić w pomoc masz.
Nasz los Ci powierzamy
tak dziś, jak w każdy czas;
gdy życia dokonamy,
do chwały przyjmij nas.

Cytaty pasujące do Wszechwładny Stwórco świata:

Dwie ważne rzeczy, to szczerze interesować się innymi i być wobec nich uprzejmym. Odkryłem, że uprzejmość jest w życiu wszystkim.
I. Bashevis Singer

Gdybym musiała rozpocząć moje życie od nowa, jakże bym chciała nie stracić już ani jednej chwili mojego czasu!
BI. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Dołóż sił, jeżeli to konieczne, aby przebaczać zawsze tym, którzy cię obrażają, od pierwszej chwili, ponieważ jakkolwiek wielka jest szkoda i obraza, jakiej doznałeś, o wiele więcej przebacza ci Bóg.
J. Escriva

Podobne do Wszechwładny Stwórco świata: