Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy - tekst:

1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie.
Anioł budzi przy dolinie
pasterzy, co paśli pod borem woły.
2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku.
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: „Co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?”.
3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli.
4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela,
gdy tej nocy to widzieli,
co prorocy widzieć chcieli,
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.
5. I my z pastuszkami dziś się radujmy,
chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus, z nieba dany,
weźmie nas między niebiany,
tylko Go z całego serca miłujmy!

Cytaty pasujące do Wśród nocnej ciszy:

Nie osiągniemy doskonałości w jednej chwili; aby ją osiągnąć mamy przed sobą całe życie, bylebyśmy tylko nie stracili pragnienia stawania się lepszymi - nie należy rozpaczać.
La Colombiere

Kiedy widzimy kolegę tkwiącego w bezczynności, natychmiast się o niego boimy: jego cnota nie jest bezpieczna.
Ks. Bosko

Uczucia i przyzwyczajenia, które kształtują publiczne szczęście, są nabywane w rodzinie.
Mirabeau

Podobne do Wśród nocnej ciszy: