Krzyknijmy wszyscy

Krzyknijmy wszyscy - tekst:

1. Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami,
winszując sobie wzajem z niebiosami,
że się narodził miłością przejęty,
Mikołaj święty.
2. Wszyscy, którzy się jemu polecali,
dziwnej pomocy zawsze doznawali:
każdy w potrzebie swej był wspomożony
i pocieszony.
3. I my go także pokornie wzywamy,
a jako dzieci do ojca wołamy:
broń nas i ratuj w wszelakiej potrzebie,
prosimy ciebie.
4. Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty,
gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty,
chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo,
błogosławieństwo.

Cytaty pasujące do Krzyknijmy wszyscy:

Czy jest coś twardszego od kamienia i bardziej miękkiego od wody? A jednak miękka woda rzeźbi twardą skałę.
Owidiusz

Poczucia humoru nie można się nauczyć. Oprócz ducha i inteligencji zawiera dużą dozę dobroci, cierpliwości i człowieczeństwa.
C. Go-etz

Jeżeli musisz służyć Bogu swoim rozumem, to dla ciebie nauka jest poważnym obowiązkiem.
J. Escriva

Podobne do Krzyknijmy wszyscy: