Królu wszechwładny

Królu wszechwładny - tekst:

1. Królu wszechwładny, Boże nasz i Panie,
oto lud wierny do Twych nóg się ściele,
prosząc z pokorą o Twe zmiłowanie:
racz nas wysłuchać w świętym Twym Kościele!
2. Tutaj rozbrzmiewa cześć i dziękczynienie
składane Ojcu z Tobą w Duchu Świętym.
Tu się sprawuje nasze odkupienie
przez słowo Twoje i Twe sakramenty.
3. Przy Twoim stole głodne rzesze karmisz,
aby strudzeni w drodze nie ustali
pragniesz zgromadzić wszystkich w Twej owczarni,
by jedną duszą i ciałem się stali.
4. Prosimy Ciebie, boski Zbawicielu,
który tu mieszkasz pod postacią chleba:
jedną świątynię zbuduj z ludów wielu,
błogosławieństwo ześlij na nas z nieba!
5. Niechaj się wznosi chwała z tej świątyni
Ojcu wraz z Tobą i Pocieszycielem,
co naszą duszę swym przybytkiem czyni,
by w nim z swą łaską mieszkać jak w kościele.

Cytaty pasujące do Królu wszechwładny:

Uprzejmość w mowie, w działaniu, w uprzedzaniu zyskuje wszystko i wszystkich.
Ks. Bosko

Jeżeli nie płoniesz ogniem miłości, inni umrą z zimna.
F. Mauriac

Bóg nie powołał nas, abyśmy żyli nieczyści, ale aby uczynić nas świętymi. Ten, kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale gardzi Bogiem samym, który daje mu swego Ducha Świętego.
Św. Paweł

Podobne do Królu wszechwładny: