Tyś naszą drogą

Tyś naszą drogą - tekst:

Refren: Tyś naszą drogą, Chryste, Synu Boży,
Tyś naszą prawdą i nic nas nie trwoży.
Tyś naszym życiem, chlubimy się Tobą,
Tyś nam miłością, Panie, jakże drogą!
1. Już tyle wieków łaskę wiary mamy,
pod Twoim krzyżem nieustannie trwamy.
Wierzymy w Ciebie, Trójjedyny Boże,
wierzymy w łaskę, że nam dopomoże. Ref…
2. Nasze upadki, nasze nawrócenia,
nasze modlitwy, nasze uwielbienia.
My, Twoje dzieci, Ojcze Miłosierny,
my Twoim ludem, Boże, zawsze wierny. Ref…
3. Ty jesteś pełen łaski odkupienia,
dałeś nam życie w wodzie oczyszczenia.
Obmyci, czyści i pełni ufności,
ku Tobie, Panie, idziemy w miłości. Ref…
4. Na ustach naszych Twoje święte słowa,
a w duszy radość, żeśmy dziećmi Boga.
Razem z Maryją, z naszymi świętymi,
Ciebie chwalimy, w serc naszych świątyni. Ref…

Cytaty pasujące do Tyś naszą drogą:

Jeżeli chcecie, aby wasze życie było radosne i spokojne, musicie zapewnić sobie pozostawanie w łasce u Boga.
Ks. Bosko

Dobra katolicka doktryna mówi nam, że istnieje wieczna młodość i jest prerogatywą tych, którzy noszą Chrystusa.
Jan XXIII

Ofiara jest wielkim dziełem radości, synowskim aktem w całym tego słowa znaczeniu, aktem, przez który rzecz świecka staje się święta, zagubiona istota się odnajduje, tymczasowość się uwiecznia, zarażony się uświęca.
L. Evely

Podobne do Tyś naszą drogą: