Rodzino Święta, proszę

Rodzino Święta, proszę - tekst:

1. Rodzino Święta, proszę,
bądź w życiu mym przykładem,
niech za Twym idę śladem
z rodziną całą mą.
2. Ty spraw, byśmy w pokoju,
w jedności, zgodnie żyli,
od Ciebie się uczyli
pracować, modlić się.
3. Z pokorą niech tu znosim
swe krzyże, trudy, znoje,
niech nam cierpienia Twoje
głęboko w duszy tkwią.

Cytaty pasujące do Rodzino Święta, proszę:

Wielu pragnie świętości swojego stanu, ale niewielu kocha namiętnie drogę, którą Bóg pragnie doprowadzić ich do świętości. Wielu pragnie doskonałości, ale zbytnio opierają się na sobie, a zbyt mało na Panu.
E. Poppe

W dniu, w którym będziesz tego potrzebował, boskie pocieszenie przyjdzie, aby przynieść ci ulgę! I, aby uczynić tyle dobra, któż nie pospieszy z radością, aby wspomóc cię swoimi pieniędzmi, rozumem i sercem?
Ks. Guanella

W czasie najcięższych chorób powinniśmy żądać od naszej duszy jedynie aktów poddania, akceptacji, świętego zjednoczenia naszej woli z wolą Bożą.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Rodzino Święta, proszę: