O dobry Jezu

O dobry Jezu - tekst:

1. O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
własnością Ojca na wieki się stali,
a Duch Najświętszy różnymi drogami
wiedzie ku Niemu.
2. Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą,
umacniasz łaską i nowym natchnieniem,
a dar miłości rozbudza w nich ziarno
życia dla Ciebie.
3. Ty sam ich wzywasz, a oni z radością
rzucając wszystko, zdążają za Tobą,
na ścieżce krzyża szukając wytrwale
Ojca samego.
4. Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie
i doskonale spełnili Twą wolę,
a Ty im dałeś za wierność niezłomną
wieczną nagrodę.
5. Wielbimy Ciebie, o Chryste, nasz Panie
i Twego Ojca i Ducha Świętego,
bo za niewiele, co składa Ci człowiek,
płacisz stokrotnie.

Cytaty pasujące do O dobry Jezu:

Tak samo jak naturalne piękno jest o wiele bardziej atrakcyjne od piękna sztucznego pokrytego pozłotą, tak samo prosta mowa i zwyczaje są lepiej przyjmowane i znajdują większą przychylność w duszach od nienaturalnych, i sztucznych mów i zwyczajów.
Św. Wincenty

Pochwały są słodką i nieznaną trucizną. Och, ileż to razy zabiły cnotę i pobożność największych świętych!
Św. Franciszek Salezy

Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.
Przysłowie

Podobne do O dobry Jezu: