Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności

Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności - tekst:

1. Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności,
że nam Bóg patrona dał,
co na drodze ku świętości,
wzorem nam się stał.
Zwróćmy się do niego szczerze,
on od złego nas ustrzeże
i u Boga nam wybłaga,
zdrowie dusz i ciał.
2. O patronie nasz kochany,
oczy swoje ku nam zniż,
gdy cię błaga lud znękany, gdy przygniata krzyż.
W modłach wznoś do Boga dłonie,
by swe dzieci miał w obronie.
Proś za nami grzesznikami
i ratunek zbliż.

Cytaty pasujące do Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności:

Kochajmy się - to wystarczy. To tajemnica szczęścia, jedynego szczęścia, którego warto spróbować.
R. Follereau

Wola Boża powinna być elementem własnym duszy, powietrzem, którym winna oddychać, szczęściem, do którego winna dążyć.
Św. Wincenty

Może się zdarzyć, że młodzi nie mają wszystkich cnót starych, ale mają za to jedną cechę, która warta jest wszystkich innych, mianowicie, że pewnego dnia zajmą ich miejsce.
L. Armand

Podobne do Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności: