U drzwi Twoich stoję, Panie

U drzwi Twoich stoję, Panie - tekst:

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie.
2. Który pod postacią chleba
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie
z nieba stawa w tym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. A nam pożywać zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
w majestacie swym niezmierny!
8. Aniołowie się lękają,
gdy na Jego twarz patrzają.
9. Wszyscy niebiescy duchowie
lękają się i królowie;
10. Niebo, ziemia ani morze
pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. Żaden z wojska anielskiego
nie dostąpi nigdy tego.
12. Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. Jam nie godzien, Panie, tego,
abyś wszedł do serca mego;
14. Rzeknij tylko słowo swoje,
a tym zbawisz duszę moją.
15. Kłaniam się Tobie samemu,
bądź miłościw mnie grzesznemu.
16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
aż na wieki wieków. Amen.

Cytaty pasujące do U drzwi Twoich stoję, Panie:

Katolicy w korzystaniu z prawa wyborczego mogą przyczynić się do triumfu takiego punktu widzenia, który im osobiście wydaje się najlepszy, ale jest konieczne, aby starali się opanować ducha partykularyzmu, aby nie zapomnieć o dobrach religii i fundamentalnych prawach wspólnego dobra.
Św. Pius X

Prawdziwa wolność polega na umiejętności panowania nad sobą we wszystkim.
Montaigne

Nikt nie może skutecznie głosić słowa Bożego, jeżeli nie ugnie kolan po Mszy świętej; nikt nie zdobędzie pokory, jeżeli nie utkwi wzroku w Tobie, Słowo na Krzyżu!
Św. M. Magdalena deTazzi

Podobne do U drzwi Twoich stoję, Panie: