Książę niezłomny

Książę niezłomny - tekst:

1. Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
królewski synu i chlubo ojczyzny,
jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
nad naszą ziemią.
2. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
wybrałeś drogę pokornej miłości,
wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
i pełnia szczęścia.
3. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami
i w głębi serca pozostać ubogim;
jakże niełatwo wśród młodości pokus
zachować czystość!
4. Naucz nas, książę, szukać woli Pana
i czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
ogarnąć płaszczem.
5. Módl się za nami, święty królewiczu,
bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie
pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy
przez wszystkie wieki.
Amen.

Cytaty pasujące do Książę niezłomny:

Wiekowi młodzieńczemu odpowiadają trzy podstawowe cechy charakterystyczne: wesołość, mądrość, siła wyrażona odwagą i godnością.
Jan XXIII

Poznanie naszego ubóstwa nie powinno nas niepokoić; przeciwnie, musi osładzać naszego ducha, który w ten sposób jest chroniony przed miłością własną czy dobrą o sobie opinią.
Św. Franciszek Sa-leży

Święty podaje rękę grzesznikowi, a grzesznik świętemu. I podając sobie wzajemnie ręce, wznoszą się aż do Jezusa. Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie podaje ręki.
C. Pegut

Podobne do Książę niezłomny: