Pastuszkowie ze snu powstali

Pastuszkowie ze snu powstali - tekst:

1. Pastuszkowie ze snu powstali,
aby swego Stwórcę poznali.
Słysząc anielskie pienie,
że Bóg przyszedł na ziemię,
trzody opuszczali, do szopy biegali,
małemu Dzieciątku nowe pieśni grali,
złożonemu we żłobie.
2. Leżysz we żłóbeczku, mój Panie,
w pieluszkach powity na sianie.
Opuściłeś tron święty, masz gospodę z bydlęty.
Przed którym anieli na twarze padali,
„Święty, Święty, Święty” po trzykroć śpiewali,
„Chwała na wysokości”!
3. Panna czysta Dziecię piastuje,
karmi Je i czule całuje.
O dobro nieskończone, Bóstwo z ciałem złączone.
Syn Jednorodzony z Boga przedwiecznego,
w żywocie poczęty z Ducha Najświętszego,
z Panny Niepokalanej.

Cytaty pasujące do Pastuszkowie ze snu powstali:

Ten żyje dobrze, kto żyje wyłącznie dla innych.
G. Borsara

Ostrożny to taki, kto potrafi przemilczeć taką część prawdy, której ujawnienie byłoby niewłaściwe i przemilczawszy ją, nie niszczy prawdy, którą mówi.
Jan XXIII

Wszystkie dni tak, jak wszystkie miesiące, są godzinami Pana; dlatego wszystkie są tak samo piękne.
Jan XXIII

Podobne do Pastuszkowie ze snu powstali: