Dziś tryumf w niebie

Dziś tryumf w niebie - tekst:

1. Dziś tryumf w niebie w pośród chwały mnóstwa,
ze śpiewem niebian hymn połączmy święty,
światło duchownych i ojciec ubóstwa,
dziś w niebo wzięty.
2. W dziełach, Wincenty, miłość twa rozkwita,
zdobiąca wieńcem twe pokorne skronie;
świętość przez służbę bliźniemu zdobyta
jak słońce płonie.
3. Ta prawda, której uczyłeś ubogich,
cała się teraz odsłania dla ciebie.
Z twoich poświęceń i umartwień mnogich
masz skarby w niebie.
4. Gdy wzór twój święty kapłanów zagrzewa,
a prace twoje są dla nich natchnieniem,
wtedy to Pańska winnica dojrzewa
naszym zbawieniem.
5. Łaskawie wspieraj modły nasze w niebie,
jakoś z miłością wspierał tutaj nędznych.
Z ufnością dzisiaj my wzywamy ciebie,
patronie biednych.

Cytaty pasujące do Dziś tryumf w niebie:

W rodzinie istnieje najcudowniejsza i najściślejsza współpraca człowieka z Bogiem: dwie osoby ludzkie, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, są powołane nie tylko do wielkiego zadania kontynuowania i przedłużania stwórczego dzieła, dając życie fizyczne nowym stworzeniom, ale również do bardziej szlachetniejszej roli, która udoskonala pierwszą, tzn. do cywilizowanego i chrześcijańskiego wychowania potomstwa.
Jan XXIII

Nie traćcie czasu, czyńcie dobrze, czyńcie wiele, a nigdy nie pożałujecie, żeście coś zrobili.
Ks. Bosko

Zakonnica jest powołana do doskonałości i taka musi być zawsze, i wszędzie. Musi pracować jak zakonnica, kochać jak zakonnica i znosić choroby jak zakonnica.
Bi. Giuseppe Baldo

Podobne do Dziś tryumf w niebie: